První ročník měsíce vizuální tvorby bude mít, stejně jako jeho předchůdce, pod svou záštitou jedna z ikon tuzemské fotografie Jindřich Štreit. Program plný výstav, projekcí, video artu i koncertů má na starosti mladý fotograf pocházející ze Znojma Jakub Skokan. Ten plánuje začátek festivalu na čtrnáctého října do Galerie Žlutá ponorka v kině Svět od sedmi hodin večer.

„První ročník pořádáme spolu s občanským sdružením MIMO, ve spolupráci s městem Znojmem, Domem umění Jihomoravského muzea, galerií Žlutá ponorka, Kinem Svět, Café Barem Amanita a dalšími,“ uvedl Skokan.

„Chtěli bychom vytvořit prostředí, kde se budou setkávat vizuální umělci, hudebníci a filmoví tvůrci, kteří budou prezentovat svoji tvorbu mimo hlavní centra, jako jsou Praha nebo Brno. Znojmo je město s vlastní poetikou i aktivním kulturním podhoubím. Nachází se zde zajímavé prostory, otevřené absorbovat i rozvíjet uměleckou tvorbu,“ dodal organizátor.

Program festivalu Fotomi (organizátoři se ale označení akce slovem festival brání) zahájí vernisáž výstavy Francouzky Mathilde Fages nazvané Pleine Lune v Galerii Žlutá ponorka v kině Svět v šest hodin večer.

„V současné době je přirozené propojování různých médií v umění, práce s obrazem ve spojení s performance, hudbou a instalacemi. Využívání kombinovaných prostředků k vytvoření díla odráží potřebu hledat nové cesty vyjádření a způsoby vnímání. A proto Fotomi není odkazem na fotografii jako takovou a nejde pouze o fotografické výstavy, doprovázené koncerty a náhodně vybranými projekcemi,“ řekl Skokan.

Projekt Fotomi volně navazuje na fotografické výstavní aktivity v prostorech města Znojma, pořádané v minulých letech Zdeňkem Dvořákem. „Letošní první ročník Fotomi se zabývá jistými přesahy fotografické tvorby a prezentace díla. Záměrem akce je představit díla také mimo galerie, v přímém propojení se znojemským veřejným prostorem a pokusit se o měsíční symbiózu s jeho každodenním životem. Celkem bude možno navštívit osm výstav a projekcí a několik koncertů. Občerstvení v pojízdné kavárně přímo v centru města bude doslova obklopené uměním,“ popsal pořadatel akce.

Zajímavé snímky budou moci lidé obdivovat v Cefé baru Amanita na Pražské ulici, v Domě umění na Masarykově náměstí, v prostoru mezi ulicemi Obroková a Zelenářská, v bistru ESO na Horním náměstí. Měsíční program, která končí devatenáctého listopadu, doplní i jurta na náměstí T. G. Masaryka a projekt Photogether Gallery Strojovna.

Diváci si budou moci prohlédnout díla téměř třiceti vystavujících, videoprojekce téměř desítky umělců včetně zahraničních a poslechnout si i několik koncertů.

„Koncepcí Fotomi je vytvořit živoucí uměleckou platformu, na které budou v průběhu příštího roku vznikat sympozia, rezidence a výstavní projekty. Bude tak fungovat neustálý pohyb, nezávisle na třech zahajovacích dnech výstavního projektu a jeho měsíčním pokračování,“ dodal Skokan.