„Už je dokončená oprava krovů a stropů v západním křídle bez jednoho pole, které navazuje na další část nad černou kuchyní. Podle odborníků je to však složitý úsek,“ řekl vedoucí odboru rozvoje města Zdeněk Čižmář.

„V rámci první etapy opravy byla vyměněna okna včetně parapetů v přízemí za Deblínskou kaplí, kromě malých oken v malé věžičce na konci. Dalších šestnáct kusů oken se už vyměnilo v druhém patře. Sedm oken čeká na vsazení a další, která patří do Císařského sálu a Sálu předků, jsou ve výrobě,“ popsal vedoucí Čižmář. Podle něj práce zpozdily špatné povětrnostní podmínky. Nové jsou měděné plechy s okapovými římsami a část střešní krytiny.

Nyní odborníci zpracovávají projektovou dokumentaci na střední křídlo hradu. „Už je zpracovaná projektová dokumentace na opravu krovu střední části včetně stavebního povolení. Pro zpracování dokumentace se musely uskutečnit přípravné práce,“ dodal Čižmář.

„V jižní části, která je nad Císařským sálem a Sálem předků, jsou pro projektanta provedené sondy v nejkritičtějších místech pro dokončení projektových prací opravy krovů a stropů,“ uvedl vedoucí.

Radnice však nezná termín dokončení oprav znojemského hradu. „Vše záleží na financích. O dalším postupu a financování rozhodne vedení města,“ řekl Čižmář.

Kvůli opravám je částečně uzavřena prohlídková trasa hradu. „Chtěli bychom zachovat pro návštěvníky vstup do míst, která byla i vloni přístupná. Od května v turistické sezoně uvidí návštěvníci hradu pouze prostory sálu, ve kterém je umístěn model vranovského zámku, grafika, vranovská kamenina a porcelán. Přístupný bude také Císařský sál s malou expozicí historického nábytku,“ řekla ředitelka Jihomoravského muzea Vladimíra Durajková.