„Od průtahů příprav obchvatu se naše sdružení jednoznačně distancuje, i když se všechna odpovědnost háže na nás. My jen trváme na tom, aby úřady postupovaly přesně a důsledně podle práva a měly své podklady v úplném a náležitém pořádku," reagovala na rozhodnutí krajského úřadu předsedkyně sdružení Obchvat Lenka Poláková.

Krajští úředníci totiž svým rozhodnutím zrušili územní rozhodnutí na zbývající část rozestavěné první stavby obchvatu a vrátili ho znojemskému stavebnímu úřadu k doplnění.

Krajský úřad na padesáti stranách svého rozhodnutí mimo jiné kritizoval, že stavební úřad mechanicky přejímal vyjádření jiných úřadů, aniž by je zkoumal, nezabýval se tím, že Ředitelství silnic a dálnic nemá ve vlastnictví všechny pozemky dotčené stavbou a podobně.

„Zjištění krajského úřadu o nedostatečných podkladech, vadách postupu stavebního úřadu a vadách samotného napadeného rozhodnutí nemohou vést k jinému závěru než ke konstatování nezákonnosti rozhodnutí a jeho vrácení k novému projednání," napsala v rozhodnutí vedoucí příslušného odboru krajského úřadu Eva Hamrlová.

Znojemští úředníci musí nyní územní řízení provést znovu a respektovat přitom právní názor svých krajských kolegů. Odstraňovat budou zřejmě především formální a procedurální nedostatky. Například důležitou námitku odpůrců trasy obchvatu, že chystaná stavba není v souladu s územním plánem, krajští úředníci v zásadě odmítli. Ředitelství silnic již potvrdilo, že o nové územní řízení požádá. „Doplníme podklady, které podle krajského úřadu ve zrušeném řízení chyběly, a žádost podáme znovu," uvedla mluvčí Ředitelství Nina Ledvinová.

Na takzvané druhé stavbě obchvatu, od silnice na Únanov za Novou nemocnicí na Kasárenskou křižovatku, naopak přípravy k zahájení stavby významně pokročily. „Stavba má stavební povolení, nyní chystáme podklady pro soutěž na stavební firmu. Na místě nyní pokračuje také archeologický průzkum a budování některých přípravných staveb," popsala Ledvinová.

Postup ředitelství Polákovou nepřekvapil, varovala ovšem před možnými důsledky.

„Podali jsme žalobu proti rozhodnutí ministerstva dopravy, které současný stav umožnilo. Žaloba nemá odkladný účinek, což umožňuje stavbu začít. Ovšem výsledek může být stejný jako u první stavby. Její část sice stojí, ale důležitá povolení soud zrušil," poukázala Poláková.