Zatím po ní vozidla nejezdí, cesta totiž vede mezi poli odnikud nikam. Nový asfalt využívají načerno jen milovníci kolečkových bruslí.
Stavební povolení, které vydává jihomoravský krajský úřad, je již vydáno na část nazvanou druhá stavba, první etapa. Jde o úsek poblíž silnice na Únanov, jenž bude plynule navazovat na stávající část a pokračovat k Příměticím. „Stavební povolení je již pravomocné, ale stavba zatím nebyla zahájena,“ informoval krajský mluvčí Petr Holeček.

Na tuto druhou stavbu navazuje druhá etapa, která je ve fázi stavebního řízení vedeném krajským úřadem. Povede kolem Přímětic a vyústí u kasárenské křižovatky. Zde nyní začal archeologický průzkum, protože se jedná o archeologickou lokalitu. Zákon v tomto případě ukládá provést tyto práce.

Poslední úsek navazuje na druhý konec již vybudované části obchvatu a vede jižním směrem na Dobšice. „Investor v současné době podal žádost o vydání územního rozhodnutí na odbor výstavby znojemského městského úřadu,“ dodal Holeček.

Zde nedávno firma zdemolovala chatky, které stály v trase obchvatu. V těchto místech si ale lidé nově postavili rekreační objekty a jeden z nich se teprve staví. A to přesto, že u silnice první třídy, kterou obchvat bude, nemají dle zákona tyto stavby co dělat.