Grois uvedl, že na besedy přijde i s dalšími zástupci města. „Beru s sebou úředníky, co mají na starost majetek a investice, abychom mohli hned řešit konkrétní problém,“ řekl starosta s tím, že tak plní jeden ze slibů, které dal po svém zvolení do čela města v únoru. Do konce týdne má od středy do pátku naplánovaná setkání s lidmi v Příměticích, Mramoticích a Popicích, vždy v pět hodin odpoledne.

Za užitečné považuje setkání Zdeněk Profota z Oblekovic. „Je správné, aby starosta slyšel přímo od lidí, co si myslím. Až přijde do Oblekovic, bude nás mimo jiné zajímat, jak postupuje vyřizování sedmnácti požadavků, které jsme vznesli loni,“ řekl Profota, který stál v čele výboru usilujícího neúspěšně o samostatnost Oblekovic.