Dětský klub Svatojájek, obdoba lesní školky, začal fungovat v Popicích. V jurtě budou mít děti zázemí.