Oslavu povýšení Znojma na královské město chystají na příští rok znojemské muzeum i město. Od rozhodnutí Přemysla Otakara I. uplyne napřesrok 790 let.

MARTIN MOŠTĚK

Podle ředitele Znojemské Besedy Františka Koudely jde o nosné téma. „Takové výročí je jednou z příležitostí, jak Znojmo propagovat v oblasti cestovního ruchu. Snažíme se zájemcům a návštěvníkům město prostřednictvím našeho projektu Poznejte Znojmo představovat z různých pohledů. Příští rok se zaměříme právě na historickou linku," naznačil ředitel Koudela.

Jak dodal, ke spolupráci chtějí přizvat co nejvíce organizací. „Jsme proto rádi, že se zapojuje právě například muzeum. Naším cílem bude vést téma výročí celým rokem a propojovat je s jednotlivými akcemi," dodal Koudela. Podrobnosti Beseda představí v prosinci.

I znojemské Jihomoravské muzeum zamýšlí výročí královského města zapojit do svých tradičních programů. Chystá ale i novinky. „Povýšení Znojma na královské město se promítne nejen do tradičního přednáškového cyklu, který se koná od ledna do března v Domě umění, ale i do tématu muzejní noci. V červnu se přidají přednáškové podvečery s názvem Znojmo slaví kulatiny či vycházka Po stopách znojemského středověkého městského opevnění. Oslavy pak vyvrcholí na konci roku výstavou Znojmo a jeho proměny v čase," vypočítala Monika Mažárová ze znojemského muzea.

Podle Pavla Kovaříka, který se věnuje marketingu v cestovním ruchu je využití výročí pro propagaci města zajímavé. Záležet ovšem bude na obsahu a stylu. „Magnet to být může, záležet bude na tom, jak se bude tohle téma propagovat a zda to bude atraktivní i pro lidi mimo Znojmo. Zásadní bude zda půjde jen o slogan, nebo zda bude mít výročí svůj program a události," podotkl Kovařík.

Dodal, že chystaných oslavách slyší poprvé. „Myslím, že o takovém programu mělo být slyšet dřív, aby záměr přitáhl pozornost a vešel do povědomí. Opět se mi zdá, že řešíme jeden detail, jedno konkrétní téma a celková vize propagace města chybí, nebo o ní alespoň neslyšíme," argumentoval Kovařík.

Oslava výročí královského statutu pro Znojmo připomíná význam a starobylost Znojma. „Byl to zlatý věk města. Jako sídlo brněnsko-znojemského údělu bylo Znojmo po celé dvanácté století vedle Olomouce druhý nejvýznamnějším politickým sídlem na Morava. Na počátku následujícího století bylo Znojmo po dvě desetiletí sídlením městem markraběte moravského Vladislava Jindřicha, který odsud spravoval celou svou zemi. Po smrti markraběte převzal znojemský hrad do správy jeho bratr Přemysl Otakar I. a založil zde první institucionální města v jižní polovině Moravy," připomněl historik znojemského muzea Jiří Kacetl.

Založení města dokládají dvě listiny. „Obě pochází právě z roku 1226 a zmiňují se o nedávno založeném městě," dodal historik.