„Odjezd pelotonu je v 10.00 hodin. Nejde o sportovní výkony, ale spíš o příjemné setkání ve sváteční den," uvedla Lenka Plašilová z Cyklo Klubu Kučera.

Cyklisté, kteří dojedou až do cíle, získají malou upomínku. Kulturně založení cyklisté se mohou připojit ke sborovému zpěvu koled.