Dotační program už schválili znojemští radní. Žádosti mohou zájemci podávat od února. Získat mohou až tři čtvrtě milionu korun. „Lékařů je ve Znojmě již dlouhodobě nedostatek a v budoucnu může nastat další problém způsobený odchodem stávajících lékařů do důchodu. Chceme proto motivovat nové lékaře a podpořit je, aby si otevřeli ordinaci právě u nás,“ informoval starosta Znojma Jakub Malačka.

Prvotně se Znojemští zaměří na získávání praktických lékařů pro dospělé, ale i děti a dorost. „Následně bychom chtěli dotaci rozšířit i na další specializované lékařské obory, jako jsou například zubaři,“ poznamenal Malačka.

Zdeněk Nekula.
S prezidentem se budoucí ministr z Těšetic Nekula nesešel. Test mu odhalil covid

Podmínkou pro získání dotace bude zahájení poskytování zdravotních služeb v roce 2022 případně v listopadu či prosinci tohoto roku. Výše dotace může být padesát až sedm set padesát tisíc korun, přičemž finanční spoluúčast žadatele není potřeba. „Žádosti bude možné podávat od 1. února do 31. října 2022. Finanční prostředky z dotace budou sloužit primárně na pořízení vybavení ordinace nebo na rekonstrukci prostor ordinace. Dotace nebude určena pro již fungující ordinace. Příjemce dotace se navíc zavazuje, že ordinaci bude provozovat po dobu pětilet od obdržení dotace,“ upřesnila mluvčí znojemské radnice Soňa Bystřická.

Vhodné prostory najdou lékaři v městských bytech. „Vybírali jsme byty, které jsou bezbariérové a v docházkové vzdálenosti parkovišť či autobusových zastávek,“ poukázal místostarosta Znojma Pavel Jajtner.

Rozhodnutí města vítá i Jana Křivánková. „Můj lékař už přesluhuje a straší, že brzy skončí. Nevím kam bychom dojížděli, kdyby za něj nebyla náhrada,“ obávala se žena.

Žádost o dotaci budou moci zájemci podat elektronicky prostřednictvím Portálu občana nebo v papírové podobě. Obálku je nutné označit názvem dotačního programu. Podrobné informace a formulář žádosti je k dispozici na webu města v záložce Hospodaření a finance pod názvem Dotace z rozpočtu města na rok 2022 – odbor sociální. V termínu od února do konce října.