Skutečnost, že Pokorný zatím obvod řídit nebude, potvrdila Znojemskému deníku Rovnost znojemská policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová. „Nadporučík Pokorný opravdu odchází na služební pobyt. Na otázku zda odchází na vlastní žádost nebo byl vyslán nadřízeným, včetně místa a délky jeho pobytu nemohu odpovědět, protože se jedná o interní informace," uvedla Drahokoupilová.

Mluvčí dodala, že nejvyšší policista na Znojemsku Mojmír Pavelka je už po dovolené zpět ve službě. „Po dobu, kdy Pokorný ve Znojmě nebude, budou policejní oddělení řídit jeho dva zástupci Jaroslav Šula a Petr Daněk," vysvětlila mluvčí.

Policie odmítá souvislost cesty Pokorného s otevřeným dopisem, který nedávno podepsala přibližně polovina policistů pracujících v regionu. Dopis policisté adresovali krajskému řediteli a upozorňovali v něm na špatnou situaci v policii na Znojemsku v době, kdy je vedli právě Pavelka a Pokorný.

„Služební cesta nadporučíka Pokorného nemá souvislost s otevřeným dopisem. Tento policista je už dva roky mimo oddělení, které provádí přímý výkon služby. Na služební cestě by si měl osvěžit určité návyky a seznámí se také se změnami, které mezitím nastaly v legislativě," konstatovala krajská policejní mluvčí Petra Vedrová.

Otevřený dopis blíže komentovat nechtěla. „Považujeme jej za věc vnitřní komunikace a nebudeme to ventilovat v médiích. Každopádně se dopisem krajský policejní ředitel zabýval, celou věc probíral i s policejními odbory a situaci bude i nadále věnovat pozornost," dodala Vedrová.

Stejně kategoricky jako krajská policejní mluvčí vyvrací možnou souvislost služební cesty policisty Pokorného s dopisem také právník Radek Ondruš. Ten podle svých slov oba policisty, nedávno soudem zproštěné obžaloby, stále zastupuje. „Oba zastupuji v plném rozsahu ve všech jejich pracovně právních, služebních, trestních i soukromých věcech," přiblížil Ondruš.

Advokát dodal, že otevřený dopis nikdy oficiálně nedostal. „Setkal jsem se s několika verzemi přepisů, které se navzájem od sebe lišily. Nevíme tedy, co bylo na krajské ředitelství skutečně předloženo. To, co jsme my měli k dispozici, nemůžeme komentovat, protože nemáme potvrzeno, že jde o pravý dokument," řekl advokát policistů Pavelky a Pokorného. „Žádný z mých klientů nebude ve věci otevřeného dopisu činit žádné kroky," dodal Ondruš.

Policisté, kteří otevřený dopis podepsali, však stále nejsou ani klidnější ani smíření s aktuálním stavem, kvůli kterému dopis podle svých slov sepsali.

„Celá věc, kterou jsme popsali v dopise, není podle našeho názoru vyřešená. Mezi policisty je stále cítit jistá nervozita z toho, co bude dál. Sice ve Znojmě byl osobně i krajský ředitel, žádný akceptovatelný závěr z jednání nevzešel," sdělil policista ze Znojemska, který je dobře obeznámený se situací u policie v regionu. Policista si nepřál zveřejnit své jméno, redakce jej však zná.

„Chtěli jsme, aby si všichni zúčastnění uvědomili, že návratem pánů Pavelky a Pokorného do pozic, ve kterých byli před soudem, může dojít k vyhrocení situace. To bohužel stále hrozí," upozornil policista.

Nejvyšší policejní důstojník na Znojemsku Pavelka a jeho podřízený Pokorný byli svým nadřízeným dva roky postaveni mimo službu. Byli prošetřováni a nakonec stanuli před soudem kvůli podezření, že manipulovali s dokumentací k případu, ve kterém měli zachránit řidičský průkaz vybodované bývalé ženě znojemského exstarosty Petra Nezvedy. Soud však jejich vinu neprokázal a nakonec oba policisty zprostil viny v plném rozsahu. Oba muži se tak ze zákona vrátili do svých původních pozic, což zahýbalo s jejich podřízenými a přivedlo je k sepsání Otevřeného dopisu. V něm policisté popisují stav policie na Znojemsku a údajně špatný vliv Pavelky a Pokorného na práci podřízených policistů.