Loni město pořídilo dvě kamery. Jsou na rohu ulic Hvězdova a Přímětická a také na rohu ulice Přemyslovců a Václavského náměstí.

Jak dříve sdělila mluvčí města, náklady na pořízení těchto dvou kamerových míst se pohybovaly okolo čtyř set tisíc korun, devadesát procent částky pokryly dotace. Lertos jedna kamera vyjde dráž. "Náklady na aktuální plánované rozšíření kamerového systému jsou odhadovány na 270 tisíc korun, přičemž město by mělo hradit pouze deset procent," konstatovala Zuzana Pastrňáková.

MKDS monitoruje veřejná prostranství za účelem:

• zvýšení bezpečnosti občanů,
• kontroly rizikových míst 24 hodin denně,
• zajištění bezpečné zóny pro pohyb občanů
• zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
• odhalování přestupků a jiných správních deliktů

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) zavedlo Znojmo na přelomu let 2002 a 2003. V několika etapách jej rozšiřovalo a k listopadu 2010 čítal celkem šestnáct kamerových bodů. Dnes má celkem šestadvacet kamer.

MKDS spravuje od počátku Městská policie Znojmo, což jí umožňuje zákon o obecní policii. Strážníci systém aktivně využívají. Díky němu se daří často odhalit rvačky před diskotékami a kluby nebo lidi, kteří znečišťují veřejná prostranctví nebo ničí soukromý či městský majetek. Více informací o MKDS včerně přehledu umístění všech kamer najsou zájemci na webu Znojma.