Přiložit ruku k dílu mohou zájemci v sobotu 23. dubna na akci Zalesníme spolu Přímětice. „Příprava projektu nám zabrala více než dva roky. Na výsadbě bude vítaný každý, ať už je ze Znojma, nebo z okolních obcí,“ pozval na sázení starosta Znojma Jakub Malačka.

Výsadba změní část ryze zemědělské krajiny v prostor pro odpočinek. Součástí lesoparku bude i Alej zamilovaných v níž bude vysázeno 88 třešní, které si lidé mají možnost adoptovat.

Zalesňování odstartuje v devět hodin ráno na polích mezi sídlištěm v Příměticích a stavbou obchvatu, kde bude umístěn informační stánek organizátorů, kam by měly směřovat první kroky dobrovolníků. „Pro dobrovolníky bude připraveno nářadí a pracovní rukavice. Chybět nebude horký čaj a káva, o které se postará Sbor dobrovolných hasičů Přímětice. Kolem poledne plánujeme opékání špekáčků, chybět nebude doprovodný program pro děti,“ dodala mluvčí radnice Soňa Bystřická.

Na místě nebude mnoho parkovacích míst, proto organizátoři vyzývají účastníky, aby využili k dopravě kyvadlovou autobusovou přepravu, která bude zdarma. Pěšky mohou přijít obyvatelé přímětického sídliště.

Na nákup sazenic přispěla půl milionem korun znojemská společnost Nevoga. Příspěvek pokryje polovinu potřebných nákladů. „Jsme průkopníkem v recyklaci, nyní chceme být i průkopníkem v zelených projektech ve Znojmě,“ řekl Petr Pokorný, prokurista firmy.

Skladbu odrůd stromů a keřů vybírali lesníci s ohledem na současnou klimatickou situaci i kůrovcovou hrozbu. „Krajině je třeba vrátit mozaikovitou pestrost, zastavit úbytek biodiverzity, erozi,“ poznamenal Zdeněk Trojan, ředitel Městských lesů Znojmo.

Nová alej i fíky

Platany i exotické fíky přibyly v uplynulých dnech také v centru Znojma. Platanová alej z třiatřiceti stromů díky tomu vyroste na ulici Dukelských bojovníků, dva darované fíky už zdobí Karolininy sady. „Výsadba platanů podél komunikace se nakonec ukázala jako pořádný oříšek. Krajnice jsou totiž lemovány inženýrskými sítěmi, pracovníci Městské zeleně si ale poradili a nyní stromy lemují obě strany komunikace,“ ocenil starosta města Jakub Malačka.

Fíkovníky v Karolininých sadech pochází ze subtropů, ale daří se jim i u nás, navíc jim přejí teplé zimy v posledních letech. „Několik rostlin se zachovalo na terasách a také v zahradách na Hradišti. Pamatuji se, jak jsem tam na ně narazil při průzkumu teras ještě jako student Gymnázia. Fíkovníky se dají dobře řízkovat, a tak se dostaly do mé zahrady. Darované fíkovníky jsou klony někdejších rostlin, které sem byly přivezeny zřejmě již ve středověku,“ doplnil dárce exotických stromů Radomír Němec, botanik Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Masivní výsadbu ve Znojmě vítá i Miluše Konečná. „Až stromy vyrostou bude město příjemnější, ocení to hlavně další generace,“ poznamenala žena.