Tři další přechody na hlavním tahu Znojmem nechá nasvětlit a upravit znojemská radnice. Většinu z víc než milionu korun nákladů zaplatí z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Další přechody na tahu od Prahy na Vídeň zkoumají projektanti.

„S fondem jsme konzultovali, které přechody bychom mohli zařadit do jejich dotačního programu určeného pro bezbariérové úpravy a zvýšení bezpečnosti. Vybrali jsme nakonec tři,“ uvedla mluvčí radnice Denisa Šipošová.

Osvětlené, bez bariér

Nasvětlení, bezbariérová úprava obrubníků a položení vodicích ploch pro nevidomé plánuje město na křižovatkách Pražské a dále pak ulic Přímětická, Dr. Mareše a Havlíčkova a Coufalova ulice. „Žádost o dotaci na tři vybrané přechody podá město počátkem roku. Odhad nákladů činí milion dvě stě tisíc, fond může poskytnout až osmdesát procent,“ dodala mluvčí.

Ve výhledu asi dvou let by chtělo město podle finančních možností upravit i zbývající přechody. „Jde o místa od vjezdu do města na Pražské až do Oblekovic. Chtěli bychom nasvětlit dosud neosvětlené přechody,“ uvedl místostarosta Jan Blažíček. Připustil, že pro řidiče je matoucí, když se na průtahu střídají osvětlené a tmavé přechody. „Hledáme možnosti financování a například právě nasvěcování přechodů jde celé z městské pokladny, protože na to většinou dotace nejsou,“ argumentoval Blažíček.

Znojemští úředníci nyní zadali projektantům, aby všechny přechody na průtahu nově posoudili. „Musíme to udělat v souvislosti s novými předpisy. Odborníci nyní posoudí zejména zebry delší než osm metrů,“ informoval vedoucí odboru rozvoje Zdeněk Čižmář.

Přísné normy

Experti mají za úkol navrhnout úpravy k rozčlenění přechodů pomocí ostrůvků. „Nové normy jim ukládají, aby vždy navrhovali řešení pro celé křižovatky včetně přechodů před nimi,“ doplnil Čižmář.

Projektanti musí u každé křižovatky posoudit, nakolik jsou možné úpravy v souladu s jejími parametry a uvážit, zda je možné a nutné provést nějaké změny. „Do projektu pro státní fond jsme tak zařadili ty přechody, s kterými nejsou žádné problémy. O dalších budeme jednat, podle toho, co nám položí na stůl projektanti,“ naznačil další postup vedoucí odboru.

O dílčí úpravu pro lepší bezpečnost přechodů na průtahu městem se na podzim postarali silničáři. „Pro ředitelství silnic a dálnic, kterému průtahová silnice I/38 patří, jsme měnili dopravní značky, označující přechody. Doplnili jsme je reflexním podkladem, aby byly lépe vidět,“ sdělil šéf znojemské oblasti krajské správy silnic Zdeněk Komůrka.