Znojemští tak přispěli například ke snížení emise skleníkových plynů, spotřebě elektřiny nebo úspoře vody. „Bylo ušetřeno množství vody, které je spotřebováno při téměř 60 tisících sprchování a při víc jak milionu cyklech myčky nádobí,“ uvedla příklady úspor díky recyklaci výrobků mluvčí znojemské radnice Soňa Bystřická.