Rok po komunálních volbách klíčové radnice na Znojemsku buď zvýšily svoji informační otevřenost, nebo naplnění volebních slibů alespoň plánují. Z reakcí starostů ovšem plyne, že více dostupných informací lidé získají spolehlivě tehdy, pokud si o ně začnou důrazněji říkat.

„V poslední době jsme začali k zápisům ze zastupitelstva na webu města přidávat i podklady pro příslušné jednání. Respektujeme tak průlom v zákoně a rozhodnutí soudů. Z nich plyne, že například jednání rady jsou sice neveřejná, ale informace a dokumenty si lidé mohou vyžádat. Abychom žádostem předešli, zveřejňujeme nyní spolu se zápisy ze zastupitelstva i podklady pro jednání,“ uvedl starosta Miroslavi Augustin Forman.

Miroslavská radnice již dříve začala publikovat usnesení rady a zevrubné zápisy ze zastupitelstva s jmenovitými přehledy o stavu hlasování.
O tom, že by po vzoru řady měst, včetně blízké Břeclavi a Třebíče, zveřejnili podklady spolu s pozvánkou na zastupitelstvo, ale v Miroslavi vedení města neuvažuje.

„O schůze má zájem zejména starší generace, která počítače většinou nemá. Podklady jsou k nahlédnutí v zasedacím sále před jednáním. Příprava podkladů je navíc pro tak malý úřad, jako je náš, náročná. Proto je dáváme až zastupitelům a zveřejňujeme spolu se zápisem,“ dodal Forman.

V Krumlově spokojenost

V Krumlově lidé na městském webu najdou důkladné zápisy ze zastupitelstev, usnesení rady, přehledy rozdělených dotací kulturním a sportovním organizacím a podobně. Stejně jako v dalších městech ovšem chybí například na jednom místě přehledně dostupná informace o jednotlivých výběrových řízeních. Starosta Tomáš Třetina je se současným stavem v zásadě spokojen.

„Jsme maximálně otevření. Na webu lidé najdou všechny potřebné informace, případně je bez problémů dostanou na vyžádání. Technická vylepšení, jako je shromáždění informací o výběrových řízeních na jednom místě, nevylučuji. Zatím jsem o tom příliš nepřemýšlel, nezaznamenali jsme v tomhle směru ani žádné podněty,“ dodal Třetina.

Přehlednějších informací o veřejných zakázkách či hlasování zastupitelů se snad v následujících měsících dočkají i obyvatelé Znojma.
„Zabýváme se koncepcí změny webových stránek města. Chci například, aby informace o personálních i investičních výběrových řízeních byla na jednom místě. Lidé tam přehledně najdou zadání, výsledek, přehled smluv a případných dodatků. Zřejmě přijde i návrh na pořízení rozumného hlasovacího zařízení pro zastupitelstvo,“ sdělil znojemský starosta Vlastimil Gabrhel.

Vše podle něj souvisí s chystaným novým výběrovým řízením na IT služby a technickým řešením nového webu. „Chci naplnit, co jsme ohledně otevřenosti deklarovali už před rokem. Pro rozhodnutí o konkrétních možnostech ale musíme znát technické podmínky a vše projednat v koalici, radě i zastupitelstvu,“ dodal starosta.