Zřejmě do poloviny roku dostanou znojemští zastupitelé na stůl návrh nového územního plánu města. Desetiletý závazný předpis, stanovující, k čemu lze využívat jednotlivé pozemky a oblasti ve městě, nyní ladí úředníci. Po veřejném projednání dostali od majitelů pozemků a dalších lidí připomínky a námitky. Po jejich vypořádání dostanou návrh na stůl zastupitelé a radní.

„Obdrželi jsme na tři desítky připomínek a námitek. Termín pro jejich podání vypršel sedmadvacátého prosince, je ale možné, že v poště ještě další včas podané připomínky přijdou," sdělil Karel Žampa, vedoucí oddělení územního plánování znojemské radnice.

Úředníci nyní jednotlivé výhrady a návrhy posoudí. „Projednáme je s panem starostou, kterého k tomu jako takzvaného určeného zastupitele zmocnilo zastupitelstvo města. Vyjádřit se musí krajský úřad a další orgány. Je možné, že na základě výsledků těchto jednání ještě připravíme určité dílčí změny. Nakonec celý návrh dostanou k posouzení radní a zastupitelé. Ti rozhodnou, zda plán schválí, a rozhodnou o jeho vyhlášení," dodal Žampa s tím, že pro vypořádání připomínek a předložení konečného návrhu zastupitelstvu nejsou předepsány konkrétní lhůty.

„Vše bude záležet od postupu projednávání, pokud vše půjde dobře, je možné, že radní a zastupitelé dostanou územní plán k projednání odhadem v dubnu," shrnul Žampa.

Už při veřejném projednání návrhu na sklonku roku avizovali připomínky například zástupci sdružení Obchvat. „Už v roce 2011 jsme například navrhovali schůdnou variantu svést trasu obchvatu místo dodatečně navržené mimoúrovňové křižovatky u Suchohrdel na kruhový objezd pod znojemským hřbitovem," nechala se slyšet členka sdružení Dana Krejčová. Odpůrci trasy rozestavěného obchvatu opakovali také řadu svých výhrad a některé úspěchy v soudních sporech související se stavebními řízeními na jednotlivé úseky obchvatu. Podle úředníků jsou to výhrady, které patří právě do územních a stavebních řízení a s účelem projednávání územního plánu se míjí.

Obsáhlé připomínky k návrhu sepsali také členové znojemského Okrašlovacího spolku. „Navrhujeme, aby územní plán výslovně chránil vedle historického panoramatu centra města také Loucký klášter a významné rozhledy na něj. Klášter totiž nemá vlastní ochranné pásmo a je proto vhodné, aby se tento typ ochrany objevil v závazné části územního plánu," argumentoval předseda spolku Otto Bouda. Členové spolku také vyzvali, aby z územního plánu zmizely rezervní plochy na polích v okolí Znojma pro stavbu fotovoltaických elektráren a vyslovili se proti některým chystaným komerčním plochám. Zrušit například navrhují zamýšlenou lokalitu u Kasáren. „Vzhledem k pohledově exponované poloze v nejvyšším bodu v celém okolí a s ohledem na krajinný ráz navrhujeme zcela vyřadit a ponechat plochu pro zemědělské využití. Komerčních ploch je již dostatek na jižním okraji Znojma," napsal úředníkům Bouda.

Pokračovat bude zřejmě i spor o komerční plochy v areálu Malé Louky. „Ostře nesouhlasíme s vymezením plochy komerce v areálu Malé Louky a navrhujeme její přeřazení do vhodnějšího regulativu. Město Znojmo jako majitel převážné většiny pozemků v této lokalitě musí všemi možnými prostředky prosadit dopravní napojení přes ulici Kotkovu a nikoli na Vídeňskou, kde je nová křižovatka vzhledem k spádu průjezdní silnice krajně nevhodná," sdělil úředníkům názor spolku Bouda.

Již při projednávání návrhu ovšem poukazům na napojení z Kotkovy ulice oponovala Alena Kolmanová z oddělení územního plánování. „V místech, kudy by teoreticky dalo o spojení uvažovat, rozvíjí svou činnost nová firma, která tam zřejmě bude časem chtít stavět další haly," řekla na prosincovém jednání Kolmanová.

Současně poukázala na to, že přesné rozdělení využití ploch v bývalém vojenském autoparku určí regulační plán. Ten nyní úředníci chystají k samostatnému projednání. Regulační plán je sice podrobnější závazný dokument, ale své základní parametry odvozuje z nadřazeného územního plánu.

Okrašlovací spolek ve svém souhrnu připomínek také navrhuje v centru města Znojma a jeho okolí v územním plánu vymezit obnovení či vytvoření pěšího propojení například mezi ulicí V Jirchářích a zahradou za kapucínským klášterem, z Horního parku do Horní České a podobně. Spolek také navrhuje výsadbu zeleně v hradebním parkánu na východní straně městské památkové rezervace.