Padesátitisícovou pokutu za špatně vyhlášené výběrové řízení na dodavatele Znojemského historického vinobraní musí zaplatit Znojemská Beseda. Ve svém druhostupňovém rozhodnutí potvrdil udělení pokuty předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj. Beseda dostala pokutu proto, že při hledání dodavatele na vinobraní nepostupovala podle zákona.

„Beseda nevyhlásila veřejnou zakázku v zadávacím řízení a výběr dodavatele realizovala mimo režim zákona formou veřejné zakázky malého rozsahu. A to i přes to, že celková cena na zabezpečení kulturního programu byla vyšší než dva miliony korun. Zakázku tedy měli zadat jako podlimitní, takže zadavatel mohl obdržet i další, výhodnější nabídky,“ vysvětlil předseda úřadu.

Znojemská Beseda se pokutě na konci loňského roku bránila.

„Beseda podala proti rozhodnutí úřadu rozklad. Historický průvod a scéna, historická tržiště a rytířské turnaje, jsou tři specifické oblasti, z nichž každá předpokládá zcela jiný typ dovednosti, a kde jedna nepodmiňuje druhou,“ sdělila po prvním oznámení o pokutě mluvčí města Denisa Šipošová.

Názor nezměnili

Úřad už koncem minulého roku nesouhlasil s tvrzením zadavatele, že se jednalo o tři samostatné zakázky malého rozsahu s naprosto odlišným předmětem plnění. Jeho předseda teď původní názory svých podřízených potvrdil.

„Zajištění jednotlivých částí kulturního programu znojemského vinobraní mělo totiž přímou časovou, věcnou a místní souvislost,“ dodal Rafaj.

„Podle toho, jak jsem rozhodnutí úřadu četl, není již odvolání možné. Věc jsme ale předali našemu právnímu zástupci, který ji zkoumá. Poslední roky se výběrová řízení dělala stejně, pokuta je tedy podle mě poněkud podivná. Napadnout nějaká starší výběrová řízení ale nikdo nemůže, protože celková částka nepřesáhla tehdy dva miliony. Letos byly náklady vyšší, protože jsme chtěli přestěhovat rytířské turnaje,“ konstatoval ředitel Znojemské Besedy Oto Mašek.

Aby se letos organizátoři vyhnuli podobným problémům, zadali vypracování a vyhlášení nového výběrové řízení soukromé firmě, která je právě nyní pro město dělá. „Výběrové řízení je už vypsané, podmínky visí i na webových stránkách www.znojmocity.cz,“ dodal Mašek.

Antimonopolní úřad udělil městské organizaci pokutu již vloni v listopadu, Beseda však proti ní podala rozklad.

Specializovaná firma

Vedení města tehdy argumentovalo tím, že rytířské turnaje jsou zakázkou například pro specializovanou společnost, kterou využívají třeba filmaři při natáčení historických scén. „Pořádání historických tržišť je hlavně o manažerských schopnostech. Historický průvod a scéna pak vyžaduje určité herecké nadání,“ uvedla mluvčí.

Scelení všech tří do jedné veřejné zakázky znamená podle vedení znojemské radnice umělé sdružení několika různých předmětů činnosti dohromady. „Zadání tří výběrových řízení navíc umožňuje přihlásit se většímu množství menších dodavatelů, kteří se zaměřují na nějakou specifickou činnost, v případě větších společností mohou tyto podat nabídky na více zakázek,“ nastínila Šipošová.

S tím se však ÚOHS neztotožnil a padesátitisícovou pokutu teď Znojemské Besedě potvrdil.