Podle starosty bude mít příští kronikář jasná pravidla, jak o událostech ve městě referovat. „Cílem pravidel pro vedení kroniky města Znojma je stanovit pevný rámec pro kronikáře. Bude muset respektovat průběžný dohled nad tím, jak se zpracováním údajů pokračuje," potvrdil starosta Vlastimil Gabrhel.

Ten, komu město vedení kroniky svěří, bude muset průběžně a pravidelně seznamovat s výsledky své práce Komisi pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči. „Bude rovněž vázán termínem, který pevně stanoví předání konečné verze kroniky za předcházející rok," doplnila mluvčí.

„K tomuto modelu přistupujeme po zkušenostech, které jsme nasbírali v posledních letech," řekl starosta.

Na obsazení této pozice se bude vypisovat výběrové řízení. „Kronikář ovšem není pracovníkem městského úřadu. Zpracovává návrh zápisu do kroniky a návrh seznamu příloh. O obsahu kroniky, respektive definitivní verzi zápisu, rozhoduje podle zákona rada města," dodala Pastrňáková.