Zatím jen chátralo a sloužilo pro venčení psů, v budoucnosti by ale mohlo opět sloužit. Řeč je o bývalém cvičišti autoškoly v Příměticích. Stát ho nyní za minimálně tři miliony a dvě stě tisíc korun nabízí k prodeji. Roky za jeho využití pro praktickou dopravní výchovu lobbuje Čestmír Vala, který se zabývá i dopravní výchovou dětí.„Několikrát jsem se v poslední době osobně sešel s místostarostou Janem Groisem a informoval jsem jej o možnosti vhodného využití tohoto chátrajícího prostoru. Dopravní hřiště by tomuto místu slušelo," uvedl Vala.

Dnes pustý areál nedaleko židovského hřbitova u Přímětic leží na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu. „Město má záměr tyto pozemky od státu koupit a vybudovat zde právě dopravní hřiště pro děti a mládež v obdobném zaměření, jaké zde bylo v minulosti, neboť tato možnost ve Znojmě chybí. Na vybudování hřiště existuje studie," informovala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Existenci studie potvrdil také bývalý starosta Znojma Petr Nezveda. „Vznikla v době našeho vedení, pracovala na ní paní Kolmanová," řekl Nezveda.

Podle Pastrňákové žádalo Znojmo již dříve o bezúplatný převod za účelem vybudování dopravního hřiště. „Státní úředníci nám sdělili, že bezúplatný převod není možný a připravili vypsání nabídkového řízení na prodej pozemků," přiblížila mluvčí.

Zda nakonec pozemek koupí město či soukromá osoba není jasné. Zřejmá je jen minimální suma, kterou stát za pozemky požaduje. Jde o tři miliony a dvě stě deset tisíc korun. „Protože stát vypsal nabídkové řízení na prodej, kde rozhodujícím kritériem je nabídková cena, je konečná výše kupní ceny otázkou výsledku nabídkového řízení," naznačila Pastrňáková.

Podle Valy Znojmu dodnes kvalitní dopravní hřiště pro výuku dětí stále chybí. „Doufám, že tam město nakonec dětské dopravní hřiště vybuduje. Ve Znojmě totiž nikde kvalitní hřiště pro dopravní výchovu není. To, co vzniklo na asfaltové ploše u Vídeňské, je paskvil. Je to jen ohrazený prostor s lesem dopravních značek a bílou obvodovou čárou. Chybí přechody pro chodce a středové čáry. V takovém prostoru se kvalitní dopravní výchova nedá dělat," zlobil se Vala.

Zda a kdy by v místě bývalého cvičiště autoškoly mohlo nové dopravní hřiště vzniknout, zatím město nemůže odpovědět. „Vše bude záviset na majetkoprávním vyřešení pozemků a budovy, která se v lokalitě nachází. Projektová příprava by pak trvala půl roku, dalších šest měsíců povolovací proces," nastínila mluvčí.

Zatím jediné funkční dopravní hřiště na Znojemsku mají v Miroslavi. „V Jihomoravském kraji je jen asi šest hřišť. To naše vzniklo už v sedmdesátých letech minulého století. Po roce 1989 bylo ve špatném stavu, a tak jsme jej postupně zrevitalizovali. Máme zde učebny, sociální zařízení, sklad techniky a fungují zde semafory. Nechybí ani hrací sestava pro malé děti a pergola s posezením. Vysázeli jsme také zeleň a obnovili nátěry," popsal místostarosta města Roman Volf.

Potřebné vzdělání v dopravní výchově zde získávají děti nejen ze základních škol z Miroslavi, ale učí se zde i děti z mateřských škol. Od jara do podzimu sem chodí maminky s dětmi, které si v areálu hrají," uzavřel Volf.