„Dlužná suma jsou peníze, s nimiž město počítalo na příjmové stránce svého rozpočtu a zakalkulovalo je do svých plánů. Když peníze chybí, přicházejí tím poctiví nájemníci a další občané města o služby, opravy nebo další věci, které se mohly zaplatit a uskutečnit," uvedla mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel nabízí některým dlužníkům pomocnou ruku. „Chceme se důsledněji věnovat problémům s neplatiči nájemného. Nebudeme ale jen vyhrožovat a trestat. Pomocnou ruku podáme těm, kteří se ocitli třeba jednorázově v tíživé životní situaci a projeví poctivou snahu své závazky splnit," naznačil kroky úředníků města Gabrhel.

Radnice upozorňuje, že tvrdšímu postupu při vymáhání pohledávek bude předcházet snaha domluvit se s dlužníkem na způsobu, jak z nepříjemných problémů ven.

„Důležité je řešit všechno hned a neodkládat nepříjemnosti na neurčito s nadějí, že se to nějak urovná. Pracovníci právního oddělení správy nemovitostí jsou připraveni poradit a zabránit tak nejhoršímu," naznačila Pastrňáková.

Podle mluvčí je nejhorší stav, když dlužníci nepřebírají poštu a nereagují na upomínky. „V začátcích by se totiž dalo mnohé zachránit. Po třech dlužných nájmech přebírá dluhy právní oddělení, a pokud dluh dále narůstá, převezme výběr pohledávek firma k tomu určená," upozornila Pastrňáková.

Právní oddělení správy nemovitostí je kompetentní uzavírat s dlužníky dohody na splátkové kalendáře nebo poradit, kde je možné žádat o pomoc v hmotné nouzi. „Pokud už ovšem dostane nájemník možnost splácet dlužný nájem, musí všechno klapat jako hodinky. Při porušení dohody budeme postupovat nekompromisně. Například výplata sociální dávky bude zaslána přímo pronajímateli, nikoli na účet nespolehlivého nájemce. Možné jsou i srážky ze mzdy. Na řadě nakonec je výpověď z bytu pro hrubé porušování povinností nájemce a tím neplacení nájemného rozhodně je. Dojít může na exekuci, prodej majetku a vyklizení bytu," sdělil ředitel správy nemovitostí Tomáš Šturala.

Neplatiči nájemného se mohou ocitnout v ubytovně Na Čafce. „Nikoli však na náklady města, jak se mnozí domnívají či dokonce dožadují. Tady už svůj nájem budou muset hradit sami," dodala mluvčí.

Vloni byl dluh na nájemném ještě o jeden milion korun vyšší. Výpověď z bytu dostalo sedmdesát nájemníků.

V Moravském Krumlově dluží dvaačtyřicet nájemníků milion a čtvrt. „Z toho sedmdesát procent dluhů je u třiadvaceti již bývalých nájemníků. V letošním roce jsme vypověděli asi šest nájemních smluv, všechny z důvodu neplacení," sdělil ředitel správy majetku Zdeněk Kabelka.