Pro navýšení kapacit je však nutný dostatek místa. „V současných prostorech není možné kapacitu navýšit. Proto vytipujeme vhodné lokality pro přesunutí či rozšíření této služby,“ uvedli představitelé radnice v důvodové zprávě. Zájem mají i o dotace na tento projekt. O projednávání návrhu rozhodli jak radní, tak i lidé ze Znojma prostřednictvím projektu Fórum Zdravého města.