„Všechna potřebná povolení bychom měli mít k dispozici v druhé polovině září. Nyní čekáme na pravomocné územní rozhodnutí, abychom mohli požádat o stavební povolení," sdělila mluvčí znojemské radnice Renáta Bártová.

Znojemský stavební úřad již zveřejnil návrh rozhodnutí o umístění stavby, patnáctidenní lhůta pro podání připomínek uplyne na konci července.

Stavební práce začnou podle mluvčí pravděpodobně napřesrok. „Dobu trvání prací zatím nedokážeme přesně odhadnout, zahájení očekáváme spíše na jaře příštího roku. Podle rozpočtu projektanta má statické zajištění a úpravy zdí a pahorku pod rotundou vyjít na téměř čtyři miliony korun," dodala mluvčí.

Z rozhodnutí stavebního úřadu plyne, že novou opěrnou zeď kolem rotundy dělníci postaví jen tam, kde musí plnit statickou funkci a nelze ji nahradit takzvaným vysvahováním terénu. Část nynějších stěn na jihozápadní straně rotundy zamýšlí projektanti nahradit právě zbudováním svahů.

Projekt počítá s přeložením stávajícího přístupového schodiště k rotundě a dosavadní nevhodné bloky mají být nahrazeny novými štípanými kamennými bloky. Na západní straně, tedy u volného prostranství s vyhlídkou na Kraví horu, přibude trávník s keři.

Projekt zahrnuje také řadu statických technických úprav či třeba předlážděním přilehlého úseku Hradní ulice.

Podle památkářů jsou plány města přínosné a užitečné. „K přípravám jsme byli přizváni již od počátku a mohli jsme vše konzultovat s projektantem. Z našeho pohledu jde o vcelku pozitivní záměr, který přispěje ke kultivaci bezprostředního okolí. Díky tomu, že město nyní vlastní i celý sousední pivovar, je do budoucna možné, že se případným odstraněním některých památkově nechráněných staveb okolí rotundy uvolní ještě víc," informoval náměstek ředitele brněnského pracoviště Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Již nyní podle něj plány města přispějí k zhodnocení prostoru na předhradí znojemského hradu. „Oprava zídek, rekultivace prostoru přidáním zeleně a rozšíření takříkajíc nárazníkového pásma kolem rotundy je prospěšné a přinese vylepšení oproti nynějšímu stavu," dodal náměstek.

S poněkud smíšenými pocity ale sleduje přípravy ředitelka Jihomoravského muzea Vladimíra Durajková. „Je nepochybně dobře, že se prostor kolem rotundy více otevře a nutná je i oprava schodiště. Na to jsme upozorňovali už od roku 2008. Mám ale obavu, aby stavební práce nezasáhly do sezony, která v rotundě trvá od května do září. Byli bychom raději, kdyby práce začaly už letos po sezoně," naznačila.

Taková byla podle ní i domluva z poslední schůzky všech zúčastněných. „Domlouvali jsme se tam na takové organizaci prací, která co nejméně zasáhne do návštěvnické sezony. O tom, že se plány města mění, dosud ostatně nic nevím," podotkla Durajková.

Románská rotunda, fakticky jediný dochovaný zbytek přemyslovského hradu z doby, kdy na Znojmě sídlili moravští údělníci, je vzácná především svou jedinečnou výmalbou.