Kompletně bude spravené, včetně zeleně a výstavby takzvaných multikanálu, Mariánské náměstí. Při rekonstrukcích úředníci znojemské radnice počítají s úpravou zelených ploch, které se plánují v délce až pěti kilometrů.

Zeleně se dočká i Horní náměstí. „Počítáme, že na náměstí umístíme mobilní kontejnery se stromy a okrasnými keři. Zatím ještě nevíme, kolik jich budeme instalovat,“ řekl vedoucí odboru rozvoje znojemské radnice Zdeněk Čižmář.

Opravovat se budou i dyjské stezky. „Zrevidovali jsme stávající fungující stezky, které hodně zarůstaly. Cesty i zaplavené schody se postupně vyčistí. Místo jedné jsme objevili tři funkční stezky s terasami. Umístíme na ně lavičky, odpadkové koše i informační tabulky,“ dodal Čižmář.