Zápis bude 27. července od devíti ráno do čtyř odpoledne v budově školky Slovenská 33. Generování žádosti bude možné na adrese https://mszapis.muznojmo.cz/ od 18. července od dvanácti hodin.

„Do mateřské školy doručí zákonný zástupce dítěte řádně vyplněnou žádost vygenerovanou z webové aplikace a předloží originál rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření údajů uvedených v žádosti,“ upozornilavedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Denisa Krátká.

Původní lůžka Gynekologicko-porodnického oddělení.
FOTO: Nemocnici Znojmo čeká největší výměna lůžek v historii

Nová třída vznikla rekonstrukcí dvou místností bývalé školní družiny. Doplní dvě stávající klasické třídy mateřské školy. Třídu, která by přednostně nabízela předškolní vzdělávání tak malým dětem, zatím město nemělo. 

„Chceme ulehčit situaci rodičům, aby se mohli po rodičovské dovolené vracet dříve do práce. Ne každý má k dispozici prarodiče, kteří vypomohou. Proto budeme i do budoucna hledat další možnosti, jak rozšiřovat nabídku školek pro menší děti,“ doplnil místostarosta města Jan Blaha.