Jedna z částí programu má pomáhat školám jako takovým. „Základní, střední či vysoké školy sídlící ve Znojmě mohou předkládat projekty zaměřené právě na práci s nadanými dětmi, zavádění inovativních způsobů výuky i vzdělávání učitelů. Školy mohou žádat i podporu žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí,“ vypočítal starosta Znojma Jan Grois s tím, že zastupitelstvo do programu vložilo dva miliony korun.

Zástupci škol se už o nového Kolumba zajímají. „Jsme sportovní škola, ale máme úspěchy i v matematických či jazykových soutěžích, proto jej jistě využijeme,“ řekla ředitelka základní školy v ulici Mládeže Romana Loydová.

Právě na žáky úspěšné v soutěžích pamatuje druhá část programu. „Půjde o stipendia ve výši pět či deset tisíc korun ročně. K základním kritériím bude patřit úspěch v krajském či národním kole soutěží,“ upřesnil starosta.

Projekt označil za přínosný školský expert Miloslav Hubatka. „Úspěšný byl už první Kolumbus zaměřený na jazykové zkoušky. Podpora silných stránek dětí je trendem současné doby. Věřím, že se program bude dál rozrůstat,“ řekl Hubatka.