„Nárok na příspěvek budou mít provozovatelé mázhauzů, kteří budou například prodávat vína domácí produkce, a to nejlépe z Moravy, zajistí posezení pro návštěvníky, dobové kostýmy pro obsluhu, hudbu či technické vybavení podle hygienických norem,“ vypočetla některá kritéria výběru mluvčí znojemské radnice Denisa Šipošová.

Také letos navíc proběhne tradiční soutěž o nejlepší mázhauz vinobraní, do které se mohou přihlásit městské i soukromé mázhauzy.

„I tentokrát budou muset provozovatelé mázhauzů splnit několik kritérií. První tři pak získají certifikát kvality a finanční odměnu,“ dodala Šipošová.


Žádosti o finanční podporu a přihlášky do soutěže mohou provozovatelé mázhauzů zaslat nejpozději do čtvrtého září na emailovou adresu smerdova@muznojmo.cz nebo na adresu Město Znojmo, odbor majetkový, Obroková 10,12, 669 22 Znojmo.

Více informací získají zájemci na webových stránkách města www.znojmocity.cz nebo přímo na úřadě.