Dotační programy prakticky stanoví priority, v rámci kterých lze žádosti podat.

Jeden subjekt může přitom podat maximálně dvě žádosti v rámci všech dotačních programů, zároveň však každou v jiné prioritě. Žádosti lze podávat v termínu od včerejška až do konce listopadu, a to předepsaným způsobem. „Žádost pak musí být doplněna i rozpočtem předpokládaných uznatelných nákladů a doložena všemi požadovanými přílohami, které najdou žadatelé v dotačních programech," dodala mluvčí.

O žádostech budou nejprve jednat příslušné komise rady města. Více informací je na webu Znojma.

Pro rok 2016 schválili znojemští radní čtyři dotační programy:

Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016
Podpora sportu ve městě Znojmě v roce 2016
Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016
Podpora sociálních služeb, zdravotnictví a rodinných aktivit v roce 2016