„Zajímavá prodejna na hlavním tahu, ve Znojmě takových mnoho není. Je s podivem, že se přihlásil jen jeden zájemce," zahájil kritiku Zbyšek Kaššai, bývalý starosta, nyní řadový zastupitel sociální demokracie. A přidal salvu do vlastních řad. „Mám dvě otázky na místostarostu Jana Groise. Znojemská šeptanda říká, že jeho velmi blízký příbuzný je tichým společníkem firmy, která prodejnu kupuje. Zdrží se tedy kvůli podjatosti hlasování? A je si jist, že příslušná nabídka byla řádně a po celou předepsanou dobu zveřejněna?" ptal se stranického kolegy exstarosta.

Místostarosta Grois pouze podotkl, že hlasovat bude, a ohledně termínů odkázal na firmu, která pro město prodeje administruje. „Nechtěl jsem se k tomu ani vyjadřovat, protože na lži se nijak reagovat nedá," řekl posléze místostarosta s tím, že ho výpad nepřekvapil.

Vedoucí odboru investic a správy majetku Jana Antošová zastupitelům sdělila, že prodejní cena je vyšší, než byla základní suma stanovená posudkem. „Město svůj majetek má prodávat za tržní cenu, kterou zpravidla zjišťuje znaleckým posudkem. U této prodejny znalec dospěl k částce čtyři sta pětačtyřicet tisíc korun. Podle zákona musí město nabídku zveřejnit na patnáct dní. V tomto případě byla zveřejněna od prvního do osmnáctého března," informovala Antošová.

Do nabídkového řízení přišla jediná nabídka. Podle Jana Štrofa, koordinátora sdružení firem, které pro město prodeje organizuje, to nebyla výjimka. „Šlo o první nabízenou skupinu nebytových prostor. Bylo jich celkem šest a sešly se čtyři nabídky na čtyři různé provozovny. V případě, o kterém v úterý jednalo zastupitelstvo, nabídl uchazeč pět set dvanáct tisíc korun. Podle již dříve schválených pravidel má dosavadní nájemce předkupní právo, pokud nejvyšší nabídku do měsíce vyrovná. Tak se i stalo," konstatoval Štrof. Prodejnu tak za půl milionu kupuje znojemská společnost Elmoteza.

Podle informací Znojemského deníku Rovnost znalec ve svém posudku dospěl k ceně necelých čtyři sta padesát tisíc korun zejména proto, že podle jeho hodnocení je dům téměř na hranici životnosti. Stáří objektu odhadl na téměř sto sedmdesát let, při životnosti dvě stě let. Z nominální ceny prodejny, kterou odhadl na přibližně dva miliony, proto kvůli opotřebení škrtl přes osmdesát procent. Z přehledu nabízených provozoven na webu www.znojemskebyty.cz plyne, že na srovnatelné úrovni se pohybují i ceny ostatních prodejen a kanceláří. Třeba třísetmetrovou prodejnu o šest čísel dál po Vídeňské znalec odhadl na milion šest set tisíc korun.

Takové prodejní ceny ale udivily opozičního zastupitele Jiřího Kacetla. „Při tak nízké ceně a jediném nájemci mohlo město dál prodejnu pronajímat a s prodejem nespěchat. Prodej nebytových prostor obecně může být užitečný, ovšem v případě, že za ně město získá odpovídající cenu," podotkl zastupitel.

Hlavou kroutil i šéf jedné ze znojemských realitních firem Alexandr Frind. „Není mi jasné, jak mohl znalec s kulatým razítkem takovou cenu vymyslet. Nový prostor by klidně mohl vyjít na třicet tisíc korun za metr, chápu, že je to starší dům, ale i tak by se cena běžně mohla docela dobře pohybovat kolem dvou milionů korun. Pro kupujícího je to jistě příjemná cena, ale zastupitelé a úředníci městský majetek jen spravují, nejsou vlastníky, a podle toho by měli při prodeji postupovat," uvedl Frid.