K dění ve Znojmě se na sociální síti Facebook vyjádřila místní obyvatelka Jana Gabrhelová, která ve své úvaze zabývala jednáním radní Růženy Šalomonové. „Jsem občankou města Znojma a k napsání této úvahy mě vedou události posledních dní, měsíců, kdy uvolněná radní města Znojma Růžena Šalomonová zveřejňuje výsledky vnitřních kontrol, které na radnici provádí," stálo v úvodu.

Na tom, že město má provádět vnitřní kontrolu není podle Jany Gabrhelové nic zpochybnitelného. „Avšak, že pro tuto činnost uvolnilo vedení města Znojma svou koaliční kolegyni, i přestože má ustanoven odbor vnitřního auditu, už s podivem je. A v praxi územních samospráv to není obvyklé,“ poukázala.

Výzdoba v ulicích a ozdobené stromy na Masarykově i Horním náměstí napovídají, že do začátku adventu zbývá už jen pár dní.
VIDEO: Čekání na advent ve Znojmě. Strom na náměstí slavnostně rozsvítí v neděli

Jana Gabrhelová je s chodem městského úřadu dobře obeznámená, dříve tam totiž pracovala. Reagovala  na v pořadí třetí trestní oznámení, které znojemská radnice za poslední měsíce podala. Toto oznámení mířilo proti nájmu HoZpody, které město pronajímalo Znojemskému městskému pivovaru. Ředitel pivovaru Miroslav Harašta se o něj dozvěděl prostřednictvím novinového článku v Týdeníku Znojemsko. O případu Deník již opakovaně informoval.

Harašta označil podané oznámení za plivnutí do tváře a požádal o pozastavení členství v destinační společnosti ZnojmoRegion. „Naše společnost investovala celkem přes čtyřiatřicet milionů do technického zhodnocení nemovitostí vlastněných městem Znojmem a dle mého názoru se tak zásadním způsobem přičinila ke zkrášlení města a k rozvoji jeho turistického potenciálu,“ vysvětlil již dříve Harašta v oznámení zaslaném na ZnojmoRegion.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Situace v jiných městech

Redaktoři Deníku zjišťovali, kdo může jménem města podávat trestní oznámení v dalších jihomoravských městech. „Pokud má být trestní oznámení podáno za město Břeclav, pak je tento krok nezbytné schválit v orgánech města. Je to cesta, jak statutárním zástupcům dát k podání trestního oznámení dostatečný mandát,“ uvedla mluvčí Břeclavi Ivana Solaříková.

V Brně není obvyklý postup podání trestních oznámení stanovený. Podle mluvčího Filipa Poňuchálka navíc město dlouho žádné oznámení nepodávalo. „Dle našeho názoru podání trestního oznámení nepodléhá schválení zastupitelstva, není mu to zákonem o obcích vyhrazeno. Mohla by to schválit rada města, případně by mohla podat oznámení přímo paní primátorka. Domníváme se, že jde o procesní úkon a v klasickém soudním řízení za obec jedná osoba zastupující navenek, bez toho, že by potřebovala schválení v radě,“ popsal mluvčí.

Primář interního oddělení a urgentního příjmu Nemocnice Znojmo MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM
Poplatky na pohotovosti jsou směšné až urážlivé, říká primář znojemské nemocnice

Situaci ve Znojmě sleduje i senátor Tomáš Třetina. Poukázal na to, že každá radnice s sebou nese dopady rozhodnutí v minulých obdobích a je obvyklé se s nimi vypořádat. „V Moravském Krumlově, kde mám tu čest starostovat, jsme teprve nedávno doplatili dluhy vzniklé za mých předchůdci. Tak to prostě je. Řada rozhodnutí má dlouhodobý charakter a jedním z nich je například pivovar ve Znojmě,“ uvedl senátor Třetina.

Bez auditorských zkoušek

Gabrhelová v příspěvku upozorňuje především na to, že audit provádí radní. „Když interní audit provádí zaměstnanci úřadu, musí k tomu složit zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a prokázat určité vzdělání, řídí se příslušným zákonem i co do procesních náležitostí kontroly, například jsou vázáni mlčenlivostí. Za porušení svých povinností mohou být pracovně-právně sankcionováni. Ale jak je řízena a kontrolována činnost paní Šalomonové, coby uvolněné radní, politika, na kterého zákon o úřednících nedopadá,“ podotkla Gabrhelová.

Lázně ve Znojmě zavřely na konci června.
Lázně dosloužily, co s nimi dál? Znojmo sbírá nápady obyvatel v anketě

Podle mluvčího Ministerstva vnitra Ondřeje Krátošky mají členové zastupitelstva specifická oprávnění přístupu k městem uzavřeným smlouvám a auditorské zkoušky ani odbornou způsobilost k nim nepotřebují. „Zastupitelé mají právo získat informace potřebné pro výkon své funkce. Bude-li tato podmínka splněna, typicky jedná se o smlouvy, o nichž rozhodlo či má rozhodovat v mezích své působnosti zastupitelstvo obce, bude na místě tyto smlouvy zpřístupnit zastupiteli obvykle bez obsahového omezení,“ vysvětlil Krátoška.

Radní Růžena Šalomová ve shodě s vysvětlením ministerstva poukázala na to, že žádné oprávnění k přezkoumání smluv nepotřebuje. „Abych si srovnala výše nájmu, nepotřebuji auditorské zkoušky ani jinou odbornou způsobilost. Jak jsem již uvedla, nikoliv právo ale oznamovací povinnost zastupitelů (tedy i radních - pozn. red), jakožto úředních osob vychází přímo z trestního řádu. Pokud bych to neoznámila já, jistě by to oznámil někdo jiný. Otázka překvapivě nízkých nájmů je ze strany občanů často diskutována. A byl to právě jeden zvídavý občan, který mě na danou skutečnost upozornil," sdělila Deníku Šalomonová.

K otázce trestního oznámení vystoupila radní také v samotném závěru zasedání posledního zastupitelstva ve Znojmě.

Zdroj: Youtube

Politolog Otto Eibl tento krok vidí jako běžný. „Není neobvyklé, že v případě, že nová radnice shledá některé kroky svých předchůdců za problematické, že podá podnět k prošetření, popřípadě zastaví investiční akce. Paradoxně může být tato situace jako nejlepší možná. Dojde k prošetření celé kauzy a nezávislá autorita obvinění potvrdí či vyvrátí. Každopádně na podobný krok má radnice právo. Bez ohledu na emoce, které to mezi zastupiteli vyvolává,“ připomněl.