„Cílem je získat průzkum efektivní komunikace směrem k občanům,“ naznačil mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková. V průzkumu komunikace měst na Facebooku vyšlo podle Institutu právě Znojmo jako nejlépe komunikující město v České republice.

„Chtěli jsme proto se Znojmem navázat užší spolupráci a zaměřit se podrobněji nejen na jeho komunikaci na Facebooku, ale také na ostatních sociálních sítích a skrze i další kanály. Naším cílem je také porovnat, zda lidé preferují online komunikaci nebo tradiční média a jaké typy informací kde očekávají,“ řekl ředitel Institutu veřejné správy Filip Hrůza.

„Kromě dotazů, jaké komunikační kanály občané preferují, jsme do ankety zařadili také dotazy, zda se k nim dostávají všechny informace, o které mají zájem, a zda se k nim dostávají včas. Bude to pro nás velmi cenná vazba, jak naši komunikaci směrem k občanům ještě zlepšit,“ doplnila Pastrňáková.

Dotazník je k nalezení na www.mobilnirozhlas.cz/ZnojmoKomunikuje. Dotazník můžete načít také z QR kódu. Vyplnění krátkého dotazníku nezabere více než pár minut času. „Abychom docílili co nejlepšího vzorku obyvatel v našem průzkumu, doplníme online anketu ještě také o dotazníkové šetření přímo v ulicích města. To chystáme ve spolupráci s radnicí na říjen,“ dodal Hrůza.(dak)