Veřejnou zakázku vyhlásilo město prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa nemovitostí města Znojma. Nejnižší nabídku podala firma Pražská plynárenská a konečná vysoutěžená cena je 48,7 milionu korun.

Cena za jednu megawatthodinu se tak z letošních 607 korun sníží v příštích dvou letech na 443 korun. „Například naše Správa nemovitostí tak ušetří za rok 650 tisíc korun, Centrum sociálních služeb 230 tisíc a naše největší základní školy 130 až 220 tisíc korun, což určitě nejsou zanedbatelné částky v rozpočtech těchto organizací," přiblížil ředitel Správy nemovitostí města Znojma Tomáš Šturala.

Hlavním přínosem elektronických aukcí je podle vedení města nejen úspora finančních nákladů, ale také transparentnost a snadná administrace.