Nečekaná a pravděpodobně vysoká investice čeká zřejmě v příštích měsících město Znojmo. U obchvatu města, na jehož stavbě začali v minulých dnech po letech pauzy opět pracovat dělníci, bude muset vyrůst protihluková stěna. V ochranném padesátimetrovém pásmu u silnice totiž v nedávné době vyrostly nové rodinné domy, poslední tu lidé začali stavět letos na jaře. Na vině je zřejmě znojemský stavební odbor, který stavby v zakázané zóně kolem obchvatu povolil.

Novostavby v těsné blízkosti plánovaného obchvatu zaskočily i Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby. „Bližší informace k těmto stavbám nemáme. Bude se to řešit v pátek. My jsme ale žádné povolení nevydávali,“ informovala mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Zatímco v bývalých zahrádkách směrem na Suchohrdly demolují dělníci kvůli obchvatu města Znojma staré chaty, jen pár metrů vedle vyrůstá nová stavba. Stojí v ochranném pásmu, které je zákonem stanoveno u silnic první třídy. „Zákon v tomto případě stanoví, že v silničních ochranných pásmech je zakázáno provádět jakoukoliv stavební činnost, která vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu nebo povolení stavby s výjimkou některých staveb, jakou jsou úpravy odtokových poměrů, stavby sloužící obraně státu a jiné podobné objekty,“ píše se v zákoně.

Stavba, která v ochranném pásmu roste, zcela jistě není určena k obraně státu. „Jedná se o novostavbu objektu rodinné rekreace a skladu zahradní techniky, nářadí a nábytku,“ píše se totiž mimo jiné v územním rozhodnutí znojemského stavebního úřadu z jara letošního roku. Pod ním je podepsaná referentka odboru výstavby Stanislava Hájková.

V případě znojemského stavebního úřadu ale zřejmě nejde o jediné pochybení. Řadu dalších totiž našla na úřadě kontrola z kraje. „Odbor územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu provedl začátkem října kontrolu výkonu státní správy na úseku stavebního řádu u znojemského městského úřadu, zastoupeného tajemníkem Petrem Válkou. Kontrolovaly se namátkově vybrané spisy z roku 2010 s tím, že konkrétní zjištění jsou uvedena v protokole, který byl jak tajemníkovi, tak zástupci stavebního úřadu předán,“ potvrdil Petr Holeček z odboru kanceláře jihomoravského hejtmana. „Uložili jsme stavebnímu úřadu, aby přezkoumal vydaná opatření z důvodu jejich nezákonnosti a přijal taková opatření, aby se úroveň výkonu státní správy na úseku stavebního řádu zvýšila,“ dodal.

Protokol o kontrole odmítla radnice Znojemskému deníku Rovnost vydat. „Vzhledem k tomu, že v protokolu o kontrole jsou citlivé osobní údaje dotčených osob, zasílám pouze informace o zjištěných nedostatcích. Šlo o nekonkrétnost odůvodnění rozhodnutí, neúplný okruh účastníků řízení, nedůsledné vypořádání námitek účastníků řízení a další,“sdělila mluvčí.

Právě „nedůsledné řešení technických požadavků na stavbu při umístění stavby v blízkosti sousedního pozemku“ mohlo hrát svou roli při povolení novostaveb u plánovaného obchvatu.

Podle vedení města již na stavebním úřadě došlo k nápravě. „Náprava ve zjištěných nedostatcích je sjednaná. Krajský úřad uložil stavebnímu úřadu přezkoumat kontrolovaná opatření a doporučil s jím vydanými rozhodnutími seznamovat všechny pracovníky odboru. Nedostatky zjištěné při kontrole, byly projednány se zástupcem vedoucího odboru,“ ujistila Bártová.

Podle ní bylo v roce 2010 učiněno u stavebního úřadu celkem 2684 podání. Z tohoto čísla se odvolalo proti rozhodnutí úřadu sedmačtyřicet účastníků řízení.

DANIEL SMOLA
ROMANA HOLIŠOVÁ