Osmačtyřicet milionů z celkové částky půjde na rekultivaci skládky v obci Kuchařovice. Zbývajících devětadvacet pak na vybudování kompostárny v Únanově.
„Skládka v Kuchařovicích vznikla v osmdesátých letech, kdy byla obec příměstskou částí Znojma. Skládka byla provozována až do roku 1994, její rozloha je přes dva a půl hektaru,“ vysvětlila mluvčí znojemské radnice Denisa Šipošová. Dotace pokryje devadesát procent nákladů.
Devětadvacet milionů korun pak bude stát vybudování kompostárny v Únavově, kde se bude zpracovávat biologicky rozložitelný odpad. Dotace na její vybudování pokryje devadesát procent předpokládané ceny.
Oba projekty by chtěli zastupitelé obcí i Znojma začít realizovat ještě letos.