„Přístup do hranolové věže je nyní velice komplikovaný, vede totiž pouze přes soukromou nemovitost. Nyní vybudujeme venkovní i vnitřní schodiště, čímž se otevírá možnost ukázat památku veřejnosti. Současně nám jako správcům věže umožní lépe kontrolovat její stav a udržovat ji," sdělil starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Znojemští radní již vybrali stavební firmu, která naplánované práce provede. „Opravy obstará znojemská stavební firma Jelínek. Cena se vyšplhá na osm set osmdesát tisíc korun. Zhruba čtvrtinu pokryje dotace ministerstva kultury," doplnila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková s tím, že řemeslníci mají dílo odevzdat do konce letošního listopadu.

Podle opozičního zastupitele a někdejšího radního Jiřího Kacetla je sporné, kolik návštěvníků věž po opravě přiláká. „Je to polovičaté řešení. Možná město ještě mělo zkusit podrobit rozhodnutí památkářů, která znemožnila zastřešení věže, přezkoumání správním soudem," uvažoval Kacetl. Bez možnosti rozhlédnout se z věže po panoramatu centra Znojma a jeho okolí památka osloví spíše specialisty. „Pohled na unikátní interiér pevnostní věže a krásné střílny bude velkým potěšením pro příznivce vojenské historie, řadový turista bude, bez možnosti vystoupat nahoru a podívat se na nádherné panorama, zklamán," argumentoval zastupitel.

Naproti tomu znojemský památkář Jiří Kozdas označil nynější stav za smírný výsledek předchozího bouřlivého sporu. „Věž nedostane romantickou střechu, ale bude přiměřeně přístupná. Památková péče souhlasí s tím, že se do věže bude vstupovat nenápadným dřevěným schodištěm z pozemku města vedle pedagogické školy," sdělil Kozdas.

Nebude zatékat

Jak dodal, místo zastřešení se věž dočká jen ochrany proti dešti. „Bude zajištěna tak, aby do ní nezatékalo. V podstatě zůstane v nynějším stavu, dělníci nahoře jen položí měděný plech a zajistí odvedení dešťové vody. Je to možná řešení, které neuspokojí každého. O vyhlídku ale lidé rozhodně nepřijdou, mnohem atraktivnější nedávno otevřeli vinaři v nedaleké Vlkově věži," poukazoval památkář.

Mluvčí Pastrňáková upřesnila, v jakém rozsahu bude součást hradebního pásu přístupná. „Návštěvníci budou mít přístup do výhledů stávajících střílen až pod vrchol klenby stávajícího zastřešení. V plánu je i stavba ochozů, nicméně zatím chybí souhlas ze strany vlastníků přilehlých pozemků, na které bude ochoz upevněn. Zastřešení věže orgány památkové péče zamítly," sdělila mluvčí.

Opravený pás městského opevnění u dolního parku otevřelo město po rozsáhlé rekonstrukci před dvěma lety. Náklady na celý projekt dosáhly bez dvou set tisíc čtrnácti milionů korun. V obnovené podobě návštěvníkům ukazuje ojediněle dochovaný celistvý stav městského opevnění, včetně například vyzděné protilehlé stěna příkopu před parkánovou zdí, takzvané kontraskarpy.