„Přihlásí-li se vlastník některé z uschovaných věcí, musí prokázat svoji totožnost a identifikovat věc, o kterou žádá tak, aby prokázal, že mu skutečně patří,“ informovali úředníci na webu města, kde seznam věcí zveřejnili.