„Prosazování pravidel jde ztuha i když se snažíme vycházet vstříc a nabízíme také možnost žádat o příspěvky z městského fondu revitalizace,“ uvedl starosta Petr Nezveda. Radní nyní živnostníkům a podnikatelům nabízí zatím tři typy reklamních stojanů, jež svým provedením pravidlům odpovídají. „Konkrétní provedení upoutávky na provozovnu je už věcí každého zájemce. Za zapůjčení stojanu zaplatí jen kauci a jako motivaci promineme na tři měsíce také místní poplatek za zábor prostranství,“ dodal starosta.

Radnice současně nabízí součinnost těm, kdo teprve na svůj dům či provozovnu v památkové rezervaci chystají nějaké reklamy na fasádách a podobné popisy. „Nabídneme zdarma zpracování architektonického návrhu. Pro samotné zhotovení se pak zájemci mohou ucházet o příspěvek ze zmíněného fondu,“ doplnil starosta.