„Začínáme pracovat na první fázi projektu. Jednotlivé areály obejdeme, zmapujeme a budeme jednat s jejich majiteli či nájemci. Řadu informací dokážeme zjistit i z dalších zdrojů, například ze studií jihomoravské rozvojové agentury nebo Czechinvestu,“ řekl ředitel agentury inPuncto, která projekt pro město zpracovává Pavel Kolařík. Po zpracování všech získaných informací vytvoří agentura katalog volných rozvojových ploch i dostupných starých průmyslových areálů. „Výsledek naší práce bude katalog, v elektronické podobě dostupný na i internetu či cédečkách i v německé a anglické verzi. Základní smysl bude, aby se stal aktivním marketingovým nástrojem, dodal Kovařík.

Katalog může Znojmo využít i pro svou činnost v chystaném přeshraničním sdružení W3, které má spojit sedmnáct obcí mezi Znojmem a Hollabrunnem. „Pracovní název zkracuje rakouská slova pro bydlení, podnikání a vzdělání, což jsou hlavní oblasti zamýšlené spolupráce,“ řekl znojemský starosta Petr Nezveda. Projekt iniciovali Rakušané, kteří do něj přinášejí zkušenosti s podobnými snahami o oživení jiných regionů. „Nyní jednáme o právní formě a dalších náležitostech chystaného sdružen jedenácti dolnorakouských a osmi moravských měst a obcí. Chystáme projekt na evropské peníze, jeho nositelem bude z praktických důvodů rakouská strana. Cílem je společná propagace a marketing nabídky volných ploch pro bydlení a podnikání a možností spolupráce i v oblasti vzdělávání,“ dodal starosta.