„Ve volné přírodě bude možno náhodně nalézt návnady z rybí moučky a tuku obsahující kapsli s náplní vakcinační látky. Ta po prokousnutí kapsle zvířetem vyteče, vstřebá se sliznicí dutiny ústní a podnítí tvorbu protilátek,“ řekl znojemský veterinární inspektor Jaroslav Nekula.

Kapsle jsou označeny nápisem „Pozor, vakcína proti vzteklině“. Veterináři přesto žádají, aby lidé byli opatrní především na svá domácí zvířata. „V době shozu by měli omezit svůj pohyb ve volné přírodě, nevypouštět psy volně bez dozoru a vyvarovali se dotyku s nalezenými návnadami,“ uvedl Nekula.

Pokud vakcinační látka potřísní pokožku, měla by být okamžitě omyta vodou a dezinfekčním prostředkem. Pokud se dostane do očí, úst nebo otevřených ran, měli by zasažení vyhledat lékařskou pomoc.