„Naším cílem je upozornit na atraktivní zimní nabídku Znojemska a Podyjí a posílit návštěvnost, která je v tomto období v regionu dlouhodobě nejslabší,“ uvedla předsedkyně představenstva spolku Šárka Janderková. „Chceme ukázat, kolik možností a rozmanitých zážitků tu čeká na návštěvníky, ale také inspirovat místní lidi k návštěvě jiných částí regionu,“ dodala.

Turistickou nabídku znojemského regionu od adventu do Tří králů představuje nový projekt Sváteční ZnojmoRegion 2018. „Jde o historicky první jednotnou tematickou propagaci celého znojemského okresu zahrnující jak kulturní přehled, tak nabídku speciálních vánočních služeb, sportovních aktivit i historické recepty ze Znojemska,“ naznačila tajemnice spolku Irena Navrkalová.

Ucelená nabídka regionálních aktivit kombinuje klasický kulturní kalendář akcí a výstav s poznávacími výlety, možnostmi sportu a relaxace – včetně Dnů sportu zdarma, ubytovacími a stravovacími službami. „Na projektu se podílelo více než 30 měst a obcí, 10 soukromých subjektů, pět institucí neziskového charakteru a řada dalších partnerů. V tak velkém rozsahu a vzájemném propojení dosud jednotná propagace nikdy nebyla,“ přiblížila Navrkalová.

Samotný kulturní kalendář je pro lepší orientaci rozdělen do pěti regionálních podoblastí: Hrušovansko, Jevišovicko, Moravskokrumlovsko, Vranovsko a Znojemsko.

Přehledný informační leták Sváteční ZnojmoRegion 2018 je k dispozici na regionálních infocentrech nebo ke stažení na www.znojmoregion.cz.

CO JE ZnojmoRegion, z.s.Destinační společnost oficiálně zastupující turistickou oblast Znojemsko a Podyjí. Od roku 2017, kdy začaly být certifikovány destinační managementy jednotlivých oblastí Jihomoravského kraje, zastřešuje cestovní ruch znojemského regionu. Sdružuje
členy z řad měst a obcí i podnikatelských a nepodnikatelských subjektů.

Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný podíl na rozvoji cestovního ruchu v kraji. Kombinuje jejich různorodou nabídku do atraktivních tematických celků a pracuje na vytváření konkrétně zacílených turistických balíčků. Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové skupiny návštěvníků.