„Na vypracování bilanční zprávy jsem nechal čtyři měsíce života, pachtil jsem se kvůli potomkům. Byl to šok, když jsem nakonec zjistil, že do báně vloží současné vedení radnice jinou zprávu, kterou si nechalo vypracovat. Navíc tu moji z velké části vykradli,“ těžko se smiřuje s výsledkem Kacetl.

Do práce se pustil loni na podzim z pověření bývalého vedení radnice, jehož byl součástí. Po volbách se ale vedení města změnilo. „Na konci září jsem byl pověřený provedením archivního výzkumu a sepsáním návrhu historické bilanční zprávy o vývoji ve Znojmě za roky 1993 až 2023. K úkolu jsem byl vybraný nejen jako profesionální regionální historik a služebně nejstarší zastupitel města, ale i z toho důvodu, že Jihomoravské muzeum ve Znojmě i Státní okresní archiv na daný úkol neměly časovou kapacitu,“ přiblížil Kacetl.

Problém v termínu

Výsledkem jeho bádání byl dvě stě stránkový spis popisující třicet let událostí ve Znojmě. Problémem se však stal termín odevzdání. Ten měl být původně v listopadu, protáhl se až do jara. Vedení radnice začalo být s postupující rekonstrukcí památky netrpělivé a připravilo si plán B. Vypracování zprávy zadalo Jihomoravskému muzeu ve Znojmě. Jeho ‚konkurenční‘ zpráva čítá šestadvacet stran.

„Byli jsme o to požádáni vedením města a s kolegy jsme vypracování bilanční zprávy odsouhlasili, byť se jednalo o velmi krátký termín. Ani jsme nevěděli, že někdo zprávu zpracovává, později jsme právě z časových důvodů část práce Jiřího Kacetla využili a uvedli jeho autorství,“ uvedla pro Deník Vladimíra Durajková, ředitelka znojemského muzea. Vyjádřením také odmítla nařčení z možné msty, související s nedávným dramatickým odchodem Jiřího Kacetla ze zaměstnaneckého poměru v muzeu.

Radniční věž ve Znojmě má zpět časové schránky. | Video: Deník/Dagmar Sedláčková

Politickou odpovědnost za správu kultury a památkovou péči ve Znojmě má v kompetenci místostarostka Bohumila Beranová. Rozhodnutí o vypracování druhé bilanční zprávy muzeem zdůvodnila časovým stresem. „Čas vložení dokumentů do báně se krátil a přestože měla být zpráva hotová původně v listopadu, prosila jsem pana Kacetla ještě v lednu, aby ji dodal. Neměl ji bohužel ještě ani v únoru. Abychom předešli potížím s nedodanou zprávou rozhodli jsme se pro plán B a zadali její zhotovení pracovníkům muzea,“ zdůvodnila Beranová.

Podle jejích slov bylo potřeba zprávu totiž ještě administrativně zúřadovat, což vyžaduje čas. „Ten už jsme ale neměli, museli jsme se přizpůsobit blížícímu se termínu možného vložení dokumentů do báně věže. Vím, že pan Kacetl stavbu navštěvoval a zjišťoval postup prací, a tedy i své časové možnosti. Stavebníci ale neví, jakou přípravou dokumenty prochází. Potřebovali jsme mít jistotu, že zpráva bude ve správný čas k dispozici,“ dodala Beranová.

Jiří Kacetl zdůvodňuje prodlužování termínu nutným bádáním. „V městském archivu jsem totiž zjistil, že oficiální kroniky města mají značné mezery. To si vynutilo rozsáhlé pořizování výtahů z denního tisku, usnesení městského zastupitelstva či rady. Práce na zprávě se logicky protahovala. Hlavní ale přece byla kvalita, nikoli termín splnění, navíc jsem věděl, že vzhledem k rekonstrukci báně je čas,“ poukázal Kacetl.

‚Konkurenční‘ zprávu z muzea považuje navíc za chabou. „Můj dvou set stránkový návrh zprávy byl hozen do koše, pro potomstvo byla vybrána velmi nedokonale koncipovaná, místy i chybná a autorsky nepůvodní, okopírovaná a rozsahem osminová zpráva Jihomoravského muzea ve Znojmě. Nemohu se zbavit dojmu, že na vině je osobní nevraživost a snaha o účtování se mnou coby příslušníkem bývalého vedení města,“ poznamenal Kacetl.

Bohumila Beranová muzejní zprávu naopak hájí. „Nikdo by si neměl přisuzovat, že pouze jeho osobní pohled na věc je ten jediný správný. Naopak pracovníci muzea zakomponovali do zprávy například úspěchy z kultury, jako umělce, muzikanty, zmínili festivaly a další. Ale třeba i informace o architektonickém vývoji města a dění v oblasti školství. Muzeum je renomovaná instituce a na rozdíl od pana Kacetla do své zprávy nepromítalo své politické postoje,“ poukázala místostarostka.

Slavnost v říjnu

Znojemské opoziční zastupitele také trápí, že na událost vkládání dokumentů do Radniční věže nebyli pozváni obyvatelé či významné osobnosti, odkazují se na podobné slavnosti s hudbou v minulosti. Podle místostarostky Bohumily Beranové se dočkají v říjnu při slavnostním dokončení rekonstrukce Radniční věže.

„Při té příležitosti lidé také uvidí všechny dokumenty a předměty, které byly do báně vloženy. Bude na ně vyhrazený nový prostor u pokladny, kde došlo k stavebním úpravám. Velké slavnosti se plánují půl roku dopředu a při vkládání dokumentů do věže na to nebyl prostor, ve výsledku by to bylo nedůstojné pro všechny. Slavnost si společně užijeme všichni na podzim,“ vzkázala Bohumila Beranová.

Bilanční zprávy i dokumenty si mohou zájemci zatím prohlédnout na webových stránkách města.