Cílem projektu bylo odstranění dřevěné palisády, která byla v havarijním stavu, a obnova části původní hradební zdi na jihozápadní straně zříceniny. Ta je součástí nádvoří, náklady platil Jihomoravský kraj. „Poloha zdi vychází ze zachovalých zbytků a základů na jihozápadním svahu skalního výběžku a při určování její přesné polohy a podoby se vycházelo z výsledků průzkumu archeologa Davida Rožnovského,“ sdělila ředitelka Jihomoravského muzea ve Znojmě Vladimíra Durajková.

Kvůli této obnově části obvodové hradby hradního jádra a na ni přizděné zdi parkánu se uskutečnil souběžně se začátkem prací záchranný archeologický výzkum. „Práce spočívaly především v čištění a dokumentaci odhaleného obvodového hradebního a parkánového zdiva. Nejzajímavější a málo očekávanou situaci se podařilo zachytit v místě utrženého nároží parkánové zdi. V příkrém svahu bylo zdokumentováno záměrně srovnané skalní podloží, ve kterém se vyrýsovaly kůlové jamky dřevěné nadzemní konstrukce, snad chaty. Chatu můžeme datovat do období jevišovické kultury z mladší fáze eneolitu (tři tisíce až 2600 let před naším letopočtem, pozn. red.),“ vysvětlil archeolog Jihomoravského muzea David Rožnovský.

Model hradu Cornštejn u Bítova je od konce května k vidění v paláci zříceniny.
Jak vypadal Cornštejn, když byl hrad? Model vystavili v paláci na zřícenině

Práce pokračovaly za plného návštěvnického provozu. „Koncem příštího týdne se návštěvníci znovu projdou po celém nádvoří, které se po obnově mnohem více provzdušnilo a otevřelo do prostoru. Užijí si krásné výhledy do okolí z jiného místa hradu,“ informovala ve středu třináctého září Durajková.

Zříceninu hradu Cornštejna navštíví zájemci ještě do prvního října každý den od devíti do sedmnácti hodin a pro rezervaci prohlídky s průvodcem použijí systém na webových stránkách www.muzeumznojmo.cz.

PŘIPOMEŇTE SI, JAK HRAD ZŘÍCENINA HRADU CORNŠTEJNA LETOS OŽILA DOBOVÝM PROGRAMEM:

Zdroj: Standa Nováček