Ve výběrovém řízení skončila druhá v pořadí za Lukášem Mertlíkem, ten se ale rozhodl z konkurzního řízení odstoupit. Škaroupková tak nahradila Pavla Trulíka, který školu vedl předchozích dvanáct let. Znojemští radní loni vypsali výběrové řízení na místo ředitele poté, co někteří ze zaměstnanců školy proti Trulíkovi sepsali petici.

Co vás motivovalo k přihlášení se do konkurzu na ředitelku?

Vyhlášení konkurzu mě stejně jako mnoho mých dalších kolegů zaskočilo. Ze začátku jsem si nebyla jistá, zdali se chci konkurzu sama zúčastnit. Jedno mi však jasné bylo a to, že mi na škole záleží a že bych ji ráda dopomohla v jejím úspěšném směřování.

Na webu školy uvádíte, že vyučujete češtinu v sedmé třídě. Co jste kromě českého jazyka vyučovala před vaším nástupem do nové funkce?

Vyučovala jsem češtinu celkem ve čtyřech třídách. Většinu své praxe jsem učila pouze český jazyk. Dvacet let jsem byla také výchovná a kariérní poradkyně, a tak na můj druhý předmět, výchovu k občanství, málokdy došlo.

Co se dále dočtete

  • co se má změnit?
  • co je pro ředitelku nejdůležitější?
  • zlepšila se ve škole atmosféra?
Sanitka jihomoravských záchranářů v akci. Ilustrační snímek.
Brutální napadení ve Znojmě. Agresor dupal muži po hlavě. Zemřel v nemocnici

Plánujete na fungování školy něco měnit?

Jedna z prvních změn bude úprava hodinové dotace druhého cizího jazyka, aby se zajistil plynulý přechod z druhého stupně na střední školu. Mám také zájem o posílení hodin výchovy ke zdraví, zahrnující wellbeing (osobní pohoda - pozn. red.) žáků. S tím souvisí i podpora těch s vývojovými poruchami učení, aby nebyli zatížení nad rámec výuky.

Z dlouhodobých projektů se chystá rekonstrukce školky na Slovenské a sportovního hřiště u hlavní budovy. Mimo jiné bych ráda viděla i návrat rozšířené výuky přírodovědných předmětů na druhý stupeň, čímž by se obnovila tradice školy. Zároveň bych si představovala i větší zapojení informatiky.

Pro příští školní rok chcete otevřít tři první třídy, které zohlední současné trendy moderního vyučování. O co konkrétně se jedná?

U dětí, které budou nastupovat do první třídy v příštím školním roce, chystáme těsnější propojení angličtiny a informatiky s ostatními předměty. Samozřejmě zábavnou a hravou formou, vzhledem k věku dětí.

Co je podle vás pro ředitele školy nejdůležitější?

Nejdůležitější je pro mě spokojené dítě, které přichází a odchází ze školy vždy s úsměvem. Prioritou je příjemné prostředí, bez zbytečných stresů nejen pro žáky, ale i pro všechny pedagogy.

Výběrové řízení vyhlásila rada města na základě petice, která požadovala změnu ve vedení školy. Jak hodnotíte předešlé fungování školy a atmosféru na ní?

Do vypsání konkurzu jsem byla na škole po pracovní i osobní stránce spokojena.

Co podle vás petici vyvolalo?

To nemohu posoudit, mám pouze zprostředkované informace.

Vaše škola patří na Znojemsku mezi pět nejlepších, co se průměrných výsledků přijímaček z češtiny a matematiky na střední školy za posledních pět let týče. Nesvědčí to podle vás i o celkově dobrém vedení školy v posledních letech?

Ano, pětihodinová dotace českého jazyka a matematiky je určitě dobrým základem pro úspěšnou přípravu na přijímací zkoušky, v tomto budeme pokračovat.

Základní školu v Pražské ulici ve Znojmě navštěvuje více než sedm set dětí.Základní školu v Pražské ulici ve Znojmě navštěvuje více než sedm set dětí.Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Změnila se podle vás s vaším nástupem do funkce ředitelky atmosféra ve škole?

Toto by bylo předčasné tvrzení. Pokud bych měla odpovídat já, nebylo by objektivní.

Podle argumentů pro odvolání bývalého ředitele kvůli atmosféře ve škole někteří pedagogové i odcházeli. Zaznamenala jste tendence k jejich návratu?

Doposud jsem obdržela asi pětadvacet žádostí o pracovní místa, nicméně žádná z nich není od bývalých zaměstnanců školy. Většinu bývalých zaměstnanců osobně neznám, a proto ani nevím z jakých důvodů školu opustili.

O Simoně Škaroupkové

  • Letos oslavila pětapadesáté narozeniny.
  • Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, konkrétně učitelství pro pátý až dvanáctý ročník, obor český jazyk a výchova k občanství.
  • Jako učitelka má téměř pětatřicetiletou praxi, jako výchovná a kariérní poradkyně více než dvacetiletou.
  • K jejím zálibám patří cestování, historie, četba a divadlo.