„Betonovat začnou v úterý 12. února v ranních hodinách. Práce budou nepřetržité minimálně čtyřiadvacet, spíše však třicet hodin. V tomto čase se u stavby zejména ze strany od Přímětic budou pohybovat těžké stavební stroje a bude zde i zvýšený hluk. Prosíme proto bydlící i kolemjdoucí, aby dbali zvýšené opatrnosti v prostoru stavby, a děkujeme za jejich pochopení,“ sdělila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Na stavbě nyní dělníci připravují pilotové založení protihlukových stěn, které budou lemovat prakticky celou část obchvatu, která prochází Příměticemi. „Aktuálně stavěná část obchvatu o délce asi 3,5 kilometru od kasárenské po únanovskou křižovatku bude zprovozněna na podzim 2019,“ dodala mluvčí.

Vybraná data ke stavbě obchvatu Znojma (od kasárenské po únanovskou křižovatku):

* délka: 3 532 metrů
* plocha vozovek: 63 700 m2
* počet všech stavebních objektů: 48
* počet mostních objektů: 5
* Celková délka mostů: 274,7 metrů
* Počet mimoúrovňových křižovatek: 3 (délka větví: 3 126 metrů)